Get Adobe Flash player
webmatrix.gr

Τεχνογνωσία

..επειδή γνωρίζουμε το αντικείμενό μας
Από την ίδρυσή της η εταιρία μας είχε σαν κύριο στόχο την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας.
Με πρώτη ύλη το γάλα που παράγεται στο Νομό Ρεθύμνου εφαρμόζουμε τις παραδοσιακές κρητικές συνταγές χωρίς χημικά πρόσθετα,δηλαδή συντηρητικά ,χρωστικές και άλλες ουσίες.
Τα βασικά μας προϊόντα δηλαδή Φέτα ,Γραβιέρα παράγονται από το γάλα με τη βοήθεια της μικροβιακής καλλιέργειας (μαγιάς) της πυτιάς και του άλατος.
Τα τυριά τυρογάλακτος (Φρέσκια μυζήθρα, Ξηρός ανθότυρος) παράγονται από το τυρόγαλο ,το πρόσγαλα (αναχυμα) και το αλάτι.
Τα γιαούρτια παράγονται από το γάλα με τη βοήθεια μόνο της μικροβιακής καλλιέργειας.


..όλα ξεκινάνε από την πρώτη ύλη
Για να παραχθεί ένα προϊόν άριτης ποιότητας το βασικό προαπαιτούμενο είναι η πρώτη ύλη να είναι και αυτή άριστης ποιότητας.
Συνεπώς το πρώτο μας μέλημα είναι να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα το γάλα.
Καλή ποιότητα στο γάλα σημαίνει

  1. Να προέρχεται από υγειή ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί φάρμακα.
  2. Να παράγεται (άρμεγμα) κάτω από συνθήκες καλής υγιεινής.
  3. Να μεταφέρεται άμεσα στις λεγόμενες παγολεκάνες για να ψυχθεί και να διατηρηθεί.

Για να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα στο γάλα χορηγούμε σε κάθε παραγωγό απο μια έως και τρείς και τέσσερις παγολεκάνες (ανάλογα των περιπτώσεων) καθώς επίσης ασκούμε και εποπτικό έλεγχο στις συνθήκες παραγωγής συμβουλεύοντας τον παραγωγό αναλόγως.

..μικροβιακές αναλύσεις
Οι δείκτες οι οποίοι μας δείχνουν αν ένα γάλα είναι καλής ποιότητας ή όχι είναι οι καθημερινές μικροβιακές αναλύσεις,ο προσδιορισμός των βασικών συστατικών του γάλακτος όπως λίπος ,πρωτείνες ,ο έλεγχος της παρουσίας ή όχι αντιβιωτικών ουσιών ,της οξύτητας και της νοθείας με νερό.
Όλες οι παραπάνω αναλύσεις γίνονται καθημερινά με τα πιο σύγχρονα όργανα και χωριστά για κάθε παραγωγό.
Από όλους τους παραπάνω δείκτες προκύπτει αν το γάλα του κάθε παραγωγού είναι κατάλληλο ή όχι για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

..πως κάνουμε την συλλογή
Η συλλογή του γάλακτος γίνεται με ισόθερμο ανοξείδωτο βυτίο το οποίο φέρει οκομετρητή για τον προσδιορισμό του όγκου του γάλακτος και κατα συνέπεια τοθ βάρους του γάλακτος του κάθε παραγωγού χωριστά.Επίσης διαθέτει και όργανο μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας του παραλαμβανόμενου γάλακτος.
Παράλληλα κατά την άντληση του γάλακτος του κάθε παραγωγού λαμβάνεται και ένα δείγμα για να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις.
Μετά το τέλος της συλλογής το γάλα μεταφέρεται το τυροκομείο όπου αποθηκεύεται σε αυτόψυκτες δεξαμενές όπου θα μείνει μέχρι την επόμενη ημέρα.
Στο διάστημα που το γάλα είναι αποθηκευμένο στις αυτόψυκτες δεξαμενές γίνονται και όλες οι προαναφερθείσες αναλύσεις έτσι ώστε την επόμενη ημέρα που το γάλα θα οδηγηθεί σε επεξεργασία να γνωρίζουμε την ποιότητά του.
Την επόμενη ημέρα λοιπόν εφόσον όλα είναι εντάξει το γάλα οδηγείται σε επεξεργασία.

..μετά την συλλογή και τον έλεγχο η επεξεργασία
Το πρώτο βήμα της επεξεργασίας είναι η παστερίωση και ο καθαρισμός.
Με την παστερίωση επιτυγχάνεται η εξυγίανση του γάλακτος δηλαδή η καταστροφή τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών που βρίσκονται στο γάλα έτι ώστε τα προϊόντα που θα παραχθούν να είναι εντελώς ακίνδυνα για τον καταναλωτή.
Με τον καθαρισμό ο οποίος γίνεται με φυγοκεντρικό καθαριστή επιτυγχάνεται η απομάκρυνση ξένων σωματιδίων προς το γάλα (πχ σκόνη από τους στάβλους & από τα ζώα κλπ.)

Το δεύτερο στάδιο είναι η προσθήκη της μικροβιακής καλλιέργειας (μαγιάς) διαφορετικής για κάθε είδος τυριού.
Η μικροβιακή καλλιέργεια είναι ωφέλιμα βακτήρια τα οποία με την δραστηριότητά τους κατευθύνουν την ωρίμανση του τυριού έτσι ώστε να αποκτήσει τα διάφορα χαρακτηριστικά του.
Το τρίτο στάδιο είναι η προσθήκη της πυτιάς η οποία είναι ένα ένζυμο το οποίο βοηθά το γάλα από υγρό να γίνει στερεό πήγμα.
Ακολουθεί η διαίρεση του πήγματος και η περαιτέρω επεξεργασία του αν πρόκειται για παραγωγή σκληρών τυριών (ανάδευση  - αναθέρμανση ) και εν συνεχεία η μεταφορά του στα καλούπια.


..τελικό στάδιο
Στα καλούπια γίνεται η στράγγιση και η μορφοποίηση των τυριών με τη βοήθεια ή όχι εξωτερικής πίεσης.Μετά την εξαγωγή των τυριών από τα καλούπια την επόμενη ημέρα της παραγωγής τους ακολουθεί το αλάτισμα και η τοποθέτηση σε δοχεία αν πρόκειται για μαλακά τυριά άλμης.
Ακολουθούν οι διάφορες φάσεις της ωρίμανσης οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε είδος τυριού και τέλος η αποθήκευσή τους στους ψυκτικούς θαλάμους για περαιτέρω ωρίμανση.
Όταν τα τυριά είναι έτοιμα πλέον για να προωθηθούν στην αγορά συσκευάζονται ανάλογα με τη ζήτηση.
Κατα τη διάρκεια της παραμονής τους στα ψυγεία γίνονται κατά τακτά διαστήματα δειγματοληψίες από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια στα οποία δείγματα διενεργούν μικροβιολογικούς ελέγχους.
Τα αποτελέσμτα των ελέγχων μας δίνουν την εικόνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τυριών τα οποία παράγουμε.

..στο ράφι
Όλες οι συσκευασίες των προϊόντων μας αναφέρουν το όνομα της εταιρίας ,το λογότυπο , το είδος του προϊόντος ,τη σύσταση του προϊόντος ,τη θρεπτική αξία ,τις συνθήκες συντήρησής του ,την ημερομηνία παραγωγής και λήξης καθώς και την ημερομηνία συσκευσίας όπου απαιτείται.

*** Εδώ θα επισημάνουμε την προσοχή των πελατών μας να ελέγχουν τι αγοράζουν διότι κυκλοφορούν προϊόντα τα οποία δεν είναι δικά μας ,τα οποία όμως συμπεριλαμβάνουν το όνομα "Σελλιά" στις συσκευασίες τους.